Ekológ

Pridané 12.1.2021

Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• Kontrola dodržiavania technologických postupov z hľadiska všetkých vplyvov spoločnosti najmä závodu na energetické využitie odpadu (ZEVO) na životné prostredie,
• príprava podkladov na kontrolu činností súvisiacich s prevádzkou, odstávkami, údržbou a opravami zariadení v zmysle prevádzkových predpisov, platných právnych predpisov a technických noriem,
• kontrola dodržiavania platných všeobecných a interných predpisov pri prevádzke spoločnosti z hľadiska všetkých vplyvov ZEVO na životné prostredie,
• vedenie evidencie diskontinuálnych meraní emisií znečisťujúcich látok stanovených prevádzkovými a právnymi predpismi,
• vedenie evidencie emisií a odpadov, produkovaných spoločnosťou a najmä prevádzkou ZEVO,
• vedenie evidencie nakladania s odpadmi spoločnosti,
• odber vzoriek tuhých a tekutých odpadov a znečisťujúcich látok vzniknutých z prevádzky ZEVO, stanovených prevádzkovými a právnymi predpismi a ich evidencia,
• vypracovanie podkladov pre vybavenie závodu zariadeniami a materiálmi z hľadiska všetkých vplyvov závodu na životné prostredie, plánovanie spotreby nástrojov, prevádzkových hmôt a drobného tovaru a za ich ekonomické využívanie
• zabezpečenie zneškodňovania odpadov vyprodukovaných prevádzkou spoločnosti najmä ZEVO v súlade s platnými predpismi
• vedenie predpísanej prevádzkovej dokumentácie a evidencie o zdrojoch znečisťovania ovzdušia
• zaraďovanie odpadov produkovaných produkovanými ZEVO resp. spoločnosťou podľa platného Katalógu odpadov a uskutočňovanie náhodných kontrol privážaných odpadov.

Reklama / advertisment

Zamestnanecké výhody, benefity

elektronické stravné lístky v hodnote 5,10 Eur aj v čase dovolenky, firemné aktivity, vitalitné dni

Reklama / advertisment

Informácie o výberovom konaní

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem o inzerovanú pracovnú pozíciu.
Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov uchádzačov o zamestnanie na účely výberového konania sú uvedené na:
https://www.olo.sk/o-nas/kariera-v-olo/
Priamy link: https://www.olo.sk/arte-content/uploads/2018/06/Informa%C4%8Dn%C3%A1-povinnos%C5%A5_v%C3%BDberov%C3%A9-konanie.pdf

Požiadavky na zamestnanca

Reklama / advertisment

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

technické a životné prostredie

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• znalosť odbornej problematiky a problematiky spoločnosti
• znalosť všetkých právnych predpisov a technických noriem v oblasti životného prostredia a odpadového hospodárstva
• znalosť MS Office - Excel, Word, PowerPoint, Internet (mail, www)
• samostatnosť, rozhodnosť, precíznosť, pozornosť, spoľahlivosť
• schopnosť tímovej práce
• znalosť Aj najmä mailová komunikácia

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Spoločnosť OLO, a.s. má na území Bratislavy významné postavenie v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a nezastupiteľné miesto v celom odpadovom hospodárstve hlavného mesta.

Adresa spoločnosti

Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Ivanská cesta 22
821 04 Bratislava