Psychológ, školský psychológ

Pridané 12.9.2019

Základná škola Krompachy

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Psychológ, školský psychológ

Reklama / advertisment

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
50%

Počet študentov školy
214

Požiadavky na zamestnanca

Reklama / advertisment

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Reklama / advertisment

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Vzdelanie
31/2018 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 30. januára 2018,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
Kvalifikačné predpoklady
A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1. v študijnom programe psychológia
2. učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou školou

Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov
1. Žiadosť o prijatie do zamestnania
2. Profesijný životopis
3. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Inzerujúca spoločnosť

Adresa spoločnosti