Mid level accountant for international company (Ref. No.: JO-1611-342587i)

Pridané 9.9.2019

CPL Jobs s.r.o.

Information about the position

Use your accounting experience in an international company!

 

Responsibilities:

 • Client invoicing and reporting
 • Support in financial statement preparation
 • Reporting of key financial information
 • General ledger accounts reconciliation
 • Communication with other departments to find solution for outstanding issues
 • Perform and cooperate on closing activities (cleaning of control accounts, corrections) 

Requirements:

 • Fluent knowledge of English is a must
 • At least 1 year of experience in Finance/Accounting from an international company
 • Secondary Economic School / Business Academy or University degree in Economics
 • Good knowledge of Excel and MS office
 • Knowledge of accounting principles
 • Previous knowledge of SAP, Oracle is advantage
 • Experience from SSC is welcome

Benefits:

 • 13th salary
 • Fully covered lunch vouchers
 • Possibility to be a part of newly established teams
 • Language courses
 • Interesting social benefits
 • Relocation package

 

Not a good fit for this position? Refer us a friend we successfully place and receive 180/300 EUR shopping voucher! For more information contact me at [email protected]

 

Súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov:

Touto reakciou na pracovnú ponuku udeľujem spoločnosti CPL Jobs, s.r.o., so sídlom Vysoká 14, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 881 895, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 31323/B (ďalej len “CPL“) súhlas so spracúvaním všetkých mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutých CPL, na účely realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo akúkoľvek inú relevantnú pracovnú pozíciu v budúcnosti. Rovnako súhlasím so spracúvaním údajov spojených s mojou fyzickou identitou, v prípade, že je súčasťou poskytnutých údajov aj moja fotografia. Zároveň vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje, sú správne, pravdivé a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretej strane, najmä ostatným organizačným zložkám skupiny CPL a klientom CPL, v medziach sledovaného účelu, tj. realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu. Tento súhlas udeľujem až do jeho písomného odvolania na základe mojej vlastnoručne podpísanej žiadosti doručenej do CPL.

Company on whose behalf the position is being filled

Our client is an international company located in Bratislava.

Requirements for the employee

Reklama / advertisment

Language skills

English - Upper intermediate (B2)

Advertiser

Reklama / advertisment

Main focus of the company's activities

Employment placement and personal consultancy

Reklama / advertisment

Number of employees

10-19 employees

Company address

CPL Jobs s.r.o.
Vysoká 14
811 06 Bratislava
http://www.cpljobs.sk

Contact

Zdroj: http://profesia.sk/praca/cpl-jobs/O3104814