Primár oddelenia kardiochirurgie

Pridané 13.8.2019

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

náročné diagnostické a preventívno-liečebné zákroky a činnosti vrátane konziliárnej činnosti a operačných zákrokov na lôžkových oddeleniach a v špecializovaných ambulanciách operačného odboru kardiochirurgia, organizácia, plánovanie, koordinovanie a kontrola poskytovania zdravotnej starostlivosti v rámci oddelenia vrátane tvorby špecifických individuálnych postupov a plánov starostlivosti o pacienta

Reklama / advertisment

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

min. 2098 Eur

Reklama / advertisment

Informácie o výberovom konaní

Prihlášky do výberového konania doplnené profesijným životopisom, dokladmi o dosiahnutom vzdelaní spolu s ostatnými dokladmi uvedenými v kvalifikačných predpokladoch pre obsadenie príslušného pracovného miesta spolu s potvrdením o registrácii v stavovskej organizácii zasielajte doporučene v obálke označenej „neotvárať - výberové konanie“ najneskôr do 30.04.2018 na adresu:
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., odbor personálno–právny, Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica

Požiadavky na zamestnanca

Reklama / advertisment

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

medicína

Počet rokov praxe

7

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- špecializácia v špecializačnom odbore kardiochirurgia
- špecializácia v špecializačnom odbore manažment v ošetrovateľstve, resp. špecializácia v špecializačnom odbore zdravotnícky manažment a financovanie
- bezúhonnosť preukázaná výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu preukázaná čestným prehlásením
- prax v odbore najmenej 7 rokov, z toho najmenej 2 roky vo vedúcej funkcii
- organizačné a riadiace schopnosti, komunikatívnosť, flexibilita
- ovládanie práce s PC
- znalosť cudzieho jazyka vítaná

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Banská Bystrica je vysokošpecializovaný ústav poskytujúci komplexnú ambulantnú a ústavnú starostlivosť o dospelých pacientov s vrodenými a získanými chorobami srdca a veľkých ciev.

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Cesta k nemocnici 1
97401 Banská Bystrica
http://www.suscch.eu/page.php?13